Profil

 

” Hvad er vigtigere end dit helbred?
Velkommen hos Fysioterapeut Mogens Samuelsen

Min kerneydelse er undersøgelse, behandling, specifik holdtræning og undervisning på virksomheder. Det er vigtigt for mig at mine ydelser er i tråd med tidens forskning og evidens.

CV for Mogens Samuelsen

Personalet i klinikken:

 • Fysioterapeut Mogens Samuelsen
 • Fysioterapeut Ann Hagen
 • Fysioterapeut Anette Mikkelsen
 • Fysioterapeut Jonas Dahl
 • Fysioterapeut Morten Harbo
 • Fysioterapeut Stine Jacobsen
 • Massør Tanja Fogh
 • Ergoterapeut/Massør Maj-Brith Kristensen
 • Yogainstruktør Ana Marcia
 • Yogainstruktør Dorte Hollænder
 • Sekretær Jannie Andersen

For at kunne give den bedste behandling skal følgende indgå:

Undersøgelse:
Den fysioterapeutiske diagnose er en betingelse for en målrettet behandling. Derfor  indeholder denne del en samtale og en grundig undersøgelse. Når symptombilledet og årsagen til dette er afdækket, opstilles i fællesskab et mål for behandlingen.  

Information og vejledning:
Patienter inddrages i undersøgelsesresultatet, bliver informeret om det efterfølgende behandlingsforløb og vejledes i hvad den enkelte selv kan gøre.
Jeg lægger meget vægt på at den enkelte, medvirker som aktiv medspiller og tager ansvar for egen situation.

Behandling
Konklusionen bruges til at vælge den rette behandling, træning eller rådgivning.
Patienten vil være nøglepersonen i hele forløbet.

Når jeg undersøger og behandler, oplever jeg mine patienter som eksperter i symptomerne. Min opgave derefter er at analysere og tolke på dette symptombillede, og derefter oversætte dem, så mine patienter ser årsagssammenhæng og agere.

Jeg behandler stort set alle lidelser i bevægeapparatet:

 • Hovedpine
 • Rygsmerter
  Nakkesmerter
 • Smerter i arme og ben
 • Sportsskader
 • Genoptræning efter behandlingsforløb

Undersøgelse og behandling tager udgangspunkt i Mckenzie og MT-terminologien www.mckenzie.dk og www.muskuloskeletal.dk.

Træningen tager udgangspunkt i Lotte Pårup træningsfilosofi www.lottepaarup.dk
samt www.denintelligentekrop.dk. Desuden er jeg medlem af Danske Fysioterapeuter

Venlig hilsen
Mogens Samuelsen.

© 2007 Web-Bureauet Quorning