Vederlagsfri behandling

Klinikken her på Jernbanegade 4 har indgået aftale med Mariagerfjord kommune om behandling og træning af denne gruppe borgere, der har ret til gratis fysioterapi. (vederlagsfrie fysioterapi).

I 2008 overtog kommunerne ansvaret og forpligtelserne, det man også kalder myndighedsansvaret, fra regionerne. Og samtidig blev der åbnet for, at kommunerne selv kan tilrettelægge, hvilke valgmuligheder og tilbud patienterne skal have.

I Mariagerfjord Kommune har man besluttet at give patienterne helt frit valg blandt denne klinik, klinikker der har en aftale med den offentlige sygesikring og kommunens egne terapeuter.

For os er der mange faglige udfordringer i arbejdet med disse patienter, da det er en patientgruppe, der har mange facetter. Der er noget livsbekræftende i, at se folk blive mere selvhjulpne, se at de kan mere og mere selv. Vi vil her på klinikken vægte træning i særlig høj grad, som foregår på små hold, hvor niveauet inddeles efter funktionsevne. Ydermere giver det også borgeren mulighed for selv at vælge den fysioterapiklinik med netop de kompetencer og faciliteter, de har brug for.

Blandt de patientgrupper, der har ret til vederlagsfri fysioterapi er mennesker med blodprop i hjernen eller hjerneblødning, Parkinsons sygdom, dissemineret sclerose og kronisk leddegigt.

I alle tilfælde skal der ligge en lægelig vurdering og henvisning bag, før patienten kan få sin fysioterapeutiske behandling betalt.

© 2007 Web-Bureauet Quorning